Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om fritagelse for arbejde i statens tjeneste den 1. maj

(Til samtlige ministerier og styrelser)


Man skal herved meddele, at tjenestemænd og andre, der er beskæftiget i statens tjeneste, for fremtiden på begæring skal have adgang til fritagelse for arbejdet den 1. maj i den udstrækning, tjenesten tillader det.

Statsministeriet, den 16. april 1963.

J. O. Krag.

/ F. Grage.

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun året for offentliggørelsen er kendt.