Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2000 om regulering af fiskeri efter muslinger foretages følgende ændringer:

1. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. I § 13 ændres »områderne 18, 19 og 20« til: »områderne 17, 18, 19, 20 og 21«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2005.

Fiskeridirektoratet, den 23. februar 2005

Jørgen Fredsted

/Lotte Søndergaard MøllerBilag 1

»Bilag 3

Produktionsområder i

Limfjorden

AH2070_1.GIF Size: (503 X 303)

 

Område

Nr.

Navn

Tekst

N-grader

Decimalminutter

E-grader

Decimalminutter

1

Nissum Breding, sydvest

Follerup Odde

Nørre Nissum

Position

Position

56

56

56

56

35,370

34,270

39,470

36,320

8

8

8

8

18,420

25,120

17,320

26,720

2

Nissum Breding, nordvest

Helligsø Teglværk

Kallerup

Position

Bøje

56

56

56

56

41,690

38,320

36,320

39,470

8

8

8

8

20,620

28,120

26,720

17,320

3

Nissum Breding, sydøst

Nørre Nissum

Position

Toftum Fyr

56

56

56

34,270

36,320

33,190

8

8

8

25,120

26,720

32,810

4

Nissum Bredning, nordøst

Kallerup

Oddesundbroen vest

Oddesundbroen øst

Position

Toftum Fyr

56

56

56

56

56

38,320

34,742

34,643

36,320

33,190

8

8

8

8

8

28,120

33,351

33,742

26,720

32,810

5

Venø Sund, Lavbjerg, syd

Grisetodde

Askær Odde

Venø Odde

Torsodde

56

56

56

56

34,842

31,080

30,950

34,895

8

8

8

8

33,970

36,650

37,000

38,543

6

Venø und, Lavbjerg, nord

Oddesundbroen vest

Oddesundbroen øst

Jegindø dæmning

Jegindø Tap

Kås Hoved

Gyldendal Havn

Bradser Odde

56

56

56

56

56

56

56

34,780

34,680

38,380

37,200

36,570

34,820

34,820

8

8

8

8

8

8

8

33,440

33,800

35,830

38,700

40,520

42,720

40,020

7

Venø Bugt, nord

Bradser Odde

Gyldendal Havn

Venø Odde

Ejsing

56

56

56

56

34,820

34,820

30,950

30,870

8

8

8

8

40,020

42,720

37,000

44,470

8

Venø Bugt, syd

Position

Venø Odde

Askær Odde

56

56

56

30,870

30,950

31,080

8

8

8

44,470

37,000

36,650

9

Kås Bredning, vest

Jegindø Tap

Kås Hoved

Bøløre Odde

Hestør Odde

Sillerslev Havn

Ålbæk Strand

56

56

56

56

56

37,200

36,570

39,680

40,120

40,808

37,470

8

8

8

8

8

38,700

40,520

38,410

38,600

43,827

43,770

10

Kås Bredning, øst

Sillerslev Havn

Position

Sillerslev Øre

Nymølle Sand

56

56

56

56

40,830

37,470

41,650

40,820

8

8

8

8

43,910

43,770

46,590

47,470

11

Salling Sund, syd

Sillerslev Øre

Nymølle Sand

Sallingesundbroen vest

Sallingesundbroen øst

Langerodde

Position

56

56

56

56

56

56

41,650

40,820

45,203

44,703

42,350

41,670

8

8

8

8

8

8

46,590

47,470

50,410

51,490

49,670

48,770

12

Lysen Bredning

Langerodde

Position

56

56

42,350

41,670

8

8

49,670

48,770

13

Salling Sund, nord

Sallingesundbroen vest

Sallingesundbroen øst

Ørodde

Sæbygårds Hage

56

56

56

56

45,203

44,703

47,040

48,121

8

8

8

8

50,410

51,470

52,600

57,872

14

Dråby Vig

Ørodde

Buksør Odde

56

56

47,040

51,620

8

8

52,600

53,170

15

Sønder Bredning

Ørodde

Sæbygårds Hage

Buksør Odde

Knudshoved

Fur Havn

Branden

56

56

56

56

56

56

47,040

48,120

51,620

49,970

48,250

48,000

8

8

8

8

9

9

52,600

57,820

53,170

57,070

01,360

01,560

16

Øster Bredning

Fur Havn

Branden

Junget Øre

Ertebølle Hoved

Færker Odde

Position

56

56

56

56

56

56

48,250

48,000

47,180

48,370

50,670

50,670

9

9

9

9

9

9

01,360

01,560

06,780

10,120

04,900

12,660

17

Risgårde Bredning, nord

Junget Øre

Ertebølle Hoved

Position

Position

56

56

56

56

47,180

48,370

45,000

45,000

9

9

9

9

06,780

10,120

07,510

14,670

18

Risgårde Bredning, syd

Position

Position

Sundsøre

Hvalpsund Havn

56

56

56

56

45,000

45,000

42,451

42,090

9

9

9

9

07,510

14,670

10,618

11,710

19

Hvalpsund

Sundsøre

Hvalpsund Havn

Melbjerg hoved

Jelse Odde

Grønning Øre

Position

56

56

56

56

56

56

42,451

42,090

40,370

39,840

38,621

38,600

9

9

9

9

9

9

10,618

11,710

09,720

08,900

06,289

08,690

20

Lovens Bredning, vest

Melbjerg hoved

Jelse Odde

Position

Position

56

56

56

56

40,370

39,840

41,330

37,680

9

9

9

9

09,720

08,900

15,000

15,000

21

Lovens Bredning, øst

Position

Position

Virksundbroen

56

56

56

41,330

37,680

36,330

9

9

9

15,000

15,000

17,500

22

Skive Fjord

Grøning Øre

Position

56

56

38,621

38,600

9

9

06,289

08,690

23

Mors, vest

Katholm Odde

Lindholm Hage

Søjeodde

Dæmningen til Agerø

Hestør Odde

Bøløre Odde

Jegindø dæmning

56

56

56

56

56

56

56

41,350

41,770

42,000

43,520

40,120

39,680

38,380

8

8

8

8

8

8

8

33,630

32,830

33,520

34,650

38,600

38,410

35,830

24

Nees Sund

Nees Sund Færgeleje,vest

Nees Sund Færgeleje, øst

Lindholm

Til Boddumhalvøen

Lindholm Hage

Søjeodde

Dæmningen til Agerø

56

56

56

56

56

56

56

44,417

44,290

42,140

42,130

41,770

42,000

43,520

8

8

8

8

8

8

8

29,266

30,197

31,920

31,700

32,830

33,520

34,650

25

Visby Bredning

Gudnæs Hage

Mågerodde

Nees Sund Færgeleje,vest

Nees Sund Færgeleje, øst

56

56

56

56

48,350

47,429

44,417

44,290

8

8

8

8

32,100

33,118

29,266

30,197

26

Dragstrup Vig

Position

Position

Gudnæs Hage

Mågerodde

56

56

56

56

50,000

50,000

49,350

47,429

8

8

8

8

35,800

37,360

32,100

33,118

27

Vilsund

Silstrup Hoved

Sundby Stengrund

Position

Position

56

56

56

56

55,420

53,420

50,000

50,000

8

8

8

8

39,720

40,320

35,800

37,360

28

Thisted Bredning, sydvest

Sundbry Stengrund

Position

Position

Position

56

56

56

56

53,420

55,050

55,050

53,793

8

8

8

8

40,320

40,000

45,085

45,085

29

Thisted Bredning, nordvest

Position

Silstrup Hoved

Position

Position

56

56

56

56

55,050

55,420

56,785

55,050

8

8

8

8

40,000

39,720

45,085

45,085

30

Thisted Bredning, sydøst

Position

Position

Position

56

56

56

53,793

55,050

55,050

8

8

8

45,085

45,085

49,640

31

Thisted Bredning, nordøst

Position

Position

Knudsbjerg

Skarre Hage

Position

56

56

56

56

56

55,050

56,785

58,270

57,300

55,050

8

8

8

8

8

45,085

45,085

50,520

51,600

49.640

32

Feggesund/Hovsør Havn

Skarre Hage

Knudsbjerg

Amtoft havn

Feggerøn

56

56

57

56

57,300

58,270

00,374

59,050

8

8

8

8

51,600

50,520

56,557

56,100

33

Løgstør Bredning, vest

Ejerslev Næse

Feggerøn

Amtoft Havn

Position

Position

56

56

57

57

56

54,970

59,050

00,374

01,280

55,030

8

8

8

9

9

55,320

56,100

56,557

00,000

00,000

34

Løgstør Bredning

Position

Position

Bygholm Vejle

Position

56

57

57

56

55,030

01,280

01,670

54,970

9

9

9

9

00,000

00,000

04,920

04,920

35

Livø Bredning, vest

Buksør Odde

Ejerslev Næse

Position

Position

Knudshoved

56

56

56

56

56

51,620

54,970

55,030

50,633

49,970

8

8

9

9

8

53,170

55,320

00,000

00,000

57,070

36

Livø Bredning, øst

Position

Færker Odde

Området deles af meridianen

Position

56

56

56

 

56

54,970

50,670

50,633

 

55,030

9

9

9

 

9

04,920

04,900

00,000

 

00,000

37

Bjørns-holm Bugt

Position

Næsby Hage

Færker Odde

Position

56

56

56

56

54,970

54,970

50,670

50,670

9

9

9

9

04,920

10,670

04,900

12,660

38

Løgstør Bredning, øst

Position

Bygholm Vejle

Position

Position

56

57

57

56

54,970

01,670

02,400

55,030

9

9

9

9

04,920

04,920

08,000

08,000

39

Løgstør Grunde

Position

Position

Aggersundbroen nord

Aggersundbroen syd

Næsby Hage

56

57

57

56

56

55,030

02,400

00,021

59,922

54,970

9

9

9

9

9

08,000

08,000

17,557

17,738

10,670

40

Nibe Bredning/

Gjøl Bredning

Aggersundbroen nord

Aggersundbroen syd

Gjøl Havn

Position

57

56

57

57

00,021

59,922

03,710

02,498

9

9

9

9

17,557

17,738

42,070

42,166

41

Vest for Aalborg

Gjøl Havn

Position

Lindholm/cementfabrik

Skudehaven

57

57

57

57

03,710

02,498

03,800

03,565

9

9

9

9

42,070

42,166

53,825

53,825

42

Langerak

Bredhage

Position

Hals Havn

Egense hage

57

57

56

56

04,750

05,350

59,450

59,185

10

10

10

10

00,700

00,700

18,245

18,145

«