Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udførsel af planter og planteprodukter m.m.

 

Bekendtgørelse nr. 1291 af 14. december 2004 om udførsel af planter og planteprodukter m.m. ophæves den 23. april 2005.

Plantedirektoratet, den 14. april 2005

Ole P. Kristensen

/Birthe Schubart