Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overenskomst af 26. april 1996 med Eritrea om dansk støtte til primær uddannelse i Eritrea


Der er den 26. april 1996 indgået en overenskomst i Asmara mellem Danmark og Eritrea, ifølge hvilken den danske regering i perioden 1996 - 1998 yder støtte til primær uddannelse i Eritrea. Et beløb på 80 mio. kr. er bevilget til dette formål.

Projektets formål er at støtte primær uddannelse. Der vil blive lagt vægt på, at bistandsindsatsen bliver sat ind i en sektormæssig ramme. På denne baggrund vil den danske bistand blive givet til en vifte af aktiviteter: Efteruddannelse af lærere, bygninger, rehabilitering og vedligeholdelse af skoler, skolebogsproduktion samt udarbejdelse af undervisnings- og eksamensplaner. Det er hensigten, at bistanden i større og større omfang vil skulle gives som sektorprogrambistand.

Overenskomsten trådte i kraft den 26. april 1996 og løber i 3 år.

Udenrigsministeriet, den 10. oktober 1996

Poul Nielson

Officielle noter

Ingen