Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget STRATEGISK PLANLÆGNING ved merkonomkursus


SUPPLERINGSFAG

78. STRATEGISK PLANLÆGNING

TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Formålet med dette kursus er at give deltagerne en grundig indsigt i problematikken omkring strategisk planlægning, således at deltagerne vil være i stand til at udarbejde forslag til tilrettelæggelsen af planlægning i den virksomhed, hvor de er ansat.

Delformål med kurset er, at deltagerne:

- kan analysere virksomhedens behov for planlægning

- får færdighed i at udarbejde virksomhedens målsætning og strategier

- får forståelse for virksomheden - dels som led i et større system, dels som opbygget af mindre systemer

- får forståelse for problemerne ved opbygningen af virksomhedens planlægningsproces

- får indblik i det offentliges udarbejdelse af planer og forskning, som danner grundlag for virksomhedens egen planlægning

- får kendskab til de vigtigste planlægningssystemer.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Planlægningen generelt                  2 

 2. Analyse af virksomhedens behov              2 

 3. Fremgangsmåde ved fastlæggelse af virksomhedens 

  målsætning, politikker og strategier           4 

 4. Virksomheden set som et system              4 

 5. Planlægningsmetoder                   4 

 6. Planlægningens organisation               2 

 7. Fremtidsforskning og offentlig planlægning        2 

 8. Planlægningssystemer                   2 

 9. Cases                          8 

                              -- 

                              30 

                              -- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i Organisation I, Personaleledelse og Virksomhedsøkonomi eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen