Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvetelefonistbevis/certifikat

I medfør af § 73 i lov om luftfart, jf. lovebekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 191 af 23. maj 1975 vedrørende luftfartscertifikater, følgende:

1. BL 6-62, 2. udgave af 1. april 1987, Flyvetelefonistbevis/certifikat, ophæves

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. november 1996.

Statens Luftfartsvæsen, den 22. oktober 1996.

Ole Asmussen

/M. Dambæk

Redaktionel note
  • Erstattet af Forskningsministeriets BEK nr. 872 af 02/10/1996