Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde bragt en artikel om nogle lokalpolitikeres kommentarer til et aktuelt emne. Artiklen blev illustreret af et billede af en af lokalpolitikerne. Billedet viste tillige to andre personer og var optaget i forbindelse med et møde holdt i en anden sammenhæng. Billedet kunne have været beskåret på en sådan måde, at de to personer der ikke havde relation til artiklens indhold - ikke blev vist. Pressenævnet udtalte kritik og pålagde bladet at offentliggøre et resumé af nævnets kendelse.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 3/1999

 

    K og K har klaget til Pressenævnet over billedvalget til en artikel bragt i Bagsværd/Søborg Bladet den 29. december 1998, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat. Der er endvidere klaget over, at bladet har afvist at bringe en berigtigelse.

    Artiklen havde overskriften "Utålelige forhold på Vadstrupgård" og omhandlede 3 lokalpolitikeres kommentarer til en rapport om forholdene på børneinstitutionen Vadstrupgård, som nogle juridiske professorer havde udarbejdet.

    Artiklen blev illustreret med et billede, der havde følgende billedtekst:

    "Gladsaxe Kommune skal lære at gribe langt mere direkte ind, når der er tale om dårlige ledere, mener Enhedslistens Emilce Nielsen."

    På billedet ses en kvinde, der stående i en forsamling taler i en mikrofon. Umiddelbart foran hende sidder klagerne. De er genkendelige, men deres navne er ikke anført.

    Klagerne har anmodet bladet om at bringe følgende berigtigelse:

    "Bagsværd/Søborg Bladet beklager at have bragt billede med underliggende tekst, der intet havde med artiklens indhold at gøre.

    Fotoet er optaget i forbindelse med lokalplandebat på Marielyst Skole, for Gladsaxe Stadionområde."

    Klagerne har anført, at de er blandt de mest kendte idrætsledere i Gladsaxe kommune og har været det i en "menneskealder".

    Klagerne har videre anført, at fotoet er blevet bragt i forbindelse med en dem totalt uvedkommende sag.

    Bladet har i en udtalelse anført, at billedet er taget på fuldt ud lovlig vis under en debat på en lokal skole. Billedet er af lokalpolitikeren Emilce Nielsen, som citeres i den tilhørende artikel. At klagerne er kede af at optræde på samme billede er naturligvis beklageligt, men ingen vil formentlig forbinde dem med synspunkter udtrykt i artiklen. Den konkrete sammenhæng indeholder ikke skyggen af en sådan ukorrekt sammensætning.

    Bladet har videre anført, at det, hvis klagerne får ret, ville betyde, at pressen ikke længere kan bringe fotos af politikerne, hvis andre mere eller mindre tilfældige personer også optræder på billedet.

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

    Pressenævnet bemærker indledningsvis, at nævnet ikke kan pålægge et medie at beklage bestemte oplysninger.

    Billedmateriale, der anvendes i forbindelse med en artikel, skal have relation til artiklens indhold. Et billede af en person, der er optaget i én forbindelse, bør derfor når det tillige viser andre personer ikke anvendes i anden forbindelse.

    I dette tilfælde kunne billedet være beskåret på en sådan måde, at klagerne ikke blev vist. Da dette ikke skete, har bladet tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik af bladet.

    I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af Bagsværd/Søborg Bladet at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet.

     bragte den 29. december 1998 en artikel om 3 lokalpolitikeres kommentarer til en rapport om forholdene på børneinstitutionen Vadstrupgård. Artiklen blev illustreret med et billede af en lokalpolitiker. Billedet viste tillige (K) og (K), som begge er idrætsledere i Gladsaxe. Billedet var taget ved et møde holdt i anden sammenhæng.

    (K) og (K) har klaget til Pressenævnet over anvendelsen af billedet, som de finder er i strid med god presseskik.

    Bladet har i en udtalelse om sagen anført, at billedet er taget på fuldt lovlig vis under en debat på en lokal skole, og at ingen formentlig vil forbinde klagerne med synspunkter udtrykt i artiklen. Den konkrete sammenhæng indeholder ikke skyggen af en sådan ukorrekt sammensætning.

    Pressenævnet har i anledning af klagen udtalt, at billedmateriale, der anvendes i forbindelse med en artikel, skal have relation til artiklens indhold. Et billede af en person, der er optaget i én forbindelse, bør derfor når det tillige viser andre personer ikke anvendes i anden forbindelse.

    I dette tilfælde kunne billedet være beskåret på en sådan måde, at klagerne ikke blev vist. Da dette ikke skete, har bladet tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik af bladet.

    København, den 24. februar 1999.

    Axel Kierkegaard, Aage Lundgaard, Kaare R. Skou og Ole Askvig."

    Afsagt den 24. februar 1999.