Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Københavns Universitets Medicinsk-Historiske Museum


Bekendtgørelse nr. 425 af 29. august 1975 om Københavns Universitets

Medicinsk-Historiske Museum ophæves med virkning fra 1. november

1996.

Undervisningsministeriet, den 21. november 1996

Torben Kornbech Rasmussen

/ Inga Roepstorff