Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om skoleskibsafgift

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Lov om skoleskibsafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 1. december 1995, ophæves.

Denne lov træder i kraft den 30. december 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 11. december 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

Ingen