Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om hold af dyr

 

I medfør af § 72, stk. 1, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr bestemmes, at lovens §§ 10 og 24 træder i kraft den 1. december 2005.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 21. november 2005

Hans Christian Schmidt

/Dorrit Krabbe