Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af § 19 i skovloven


I medfør af § 2, stk. 4 i lov nr. 392 af 22. maj 1996 om ændring af

skovloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 959 af 2. november 1996,

fastsættes:

§ 1. Skovlovens § 19, stk. 1 nr. 2, 3, 4 og 6 samt stk. 2, 3 og 4 træder i kraft den 8. februar 1997.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. januar 1997

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 10, den 11.02.1997.