Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af dagen for afholdelse af menighedsrådsvalg på Færøerne i november 1997


Ifølge § 8 i anordning nr. 232 af 25. maj 1981 om ikrafttræden på Færøerne af lov om menighedsråd afholdes ordinært valg til menighedsråd på en af kirkeministeren fastsat dag i første halvdel af november måned.

I medfør af nævnte bestemmelse fastsættes datoen for valgenes afholdelse til tirsdag den 4. november 1997.

Valgene har gyldighed i 4 år fra kirkeårets begyndelse den 30. november 1997.

Kirkeministeriet, den 7. februar 1997

Ole Vig Jensen

/ Niels Bjerregaard

Officielle noter

Ingen