Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om sejlads på Nyborg Fjord


Bekendtgørelse nr. 469 af 20. september 1978 om sejlads på Nyborg Fjord ophæves med virkning fra bekendtgørelsen i Lovtidende.

Søfartsstyrelsen, den 3. marts 1997

Niels J. Bagge

/ I. Winkel Smith

Officielle noter

Ingen