Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere, lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed og stormfaldsloven samt ændring af kursgevinstloven

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 918 af 25. november 1992 om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere ophæves.

§ 2

Lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 98 af 10. februar 1999, ophæves.

§ 3

Lov nr. 235 af 26. maj 1982 om foranstaltninger i anledning af stormfaldet i 1981 (storm­falds­loven) ophæves.

§ 4

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1015 af 24. oktober 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, nr. 4, udgår »kontantlån ydet til tørkeramte jordbrugere af Dansk Landbrugs Realkreditfond, jf. lov nr. 918 af 25. november 1992 om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere,«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lov om tilskud til jordbrugets konsulentvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 98 af 10. februar 1999, og regler udstedt i medfør af loven, gælder fortsat for tilskud, der er ydet efter loven.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt