Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om film


I medfør af § 26, stk. 1 i lov nr. 186 om film af 12. marts 1997

fastsættes følgende:

§ 1. Lov nr. 186 om film af 12. marts 1997 træder i kraft den 12. april 1997 bortset fra § 7.

§ 2. Filmloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 2. maj 1996, ophæves bortset fra § 6, stk. 4.

§ 3. Lov om filmcensur, jf. lovbekendtgørelse nr. 211 af 30. maj 1980, ophæves,.

§ 4. Lov om mærkning af videogrammer, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 25. januar 1996, ophæves.

§ 5. Personer, der er beskikket i medfør af filmloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 2. maj 1996, og lov om filmcensur, jf. lovbekendtgørelse nr. 211 af 30. maj 1980, fortsætter i deres hverv, indtil de afløses af personer, der beskikkes i medfør af lov nr. 186 om film af 12. marts 1997.

Kulturministeriet, den 8. april 1997

P.M.V.

Julie Haagen Pedersen

Officielle noter

Ingen