Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning af levnedsmidler (* 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 165 af 15. marts 1991 om mærkning af levnedsmidler foretages følgende ændringer:

Bilag I affattes således:

»Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Definition Kategoribetegnelse

Raffinerede olier, bortset fra olivenolie »Olie«, suppleret med

- enten benævnelsen »vegetabilsk«/»plante« eller »animalsk«/»dyrisk«

- eller angivelse af den specifikke vegetabilske eller animalske oprindelse

Benævnelsen »hærdet« skal ledsage angivelsen af en hærdet olie.

Raffinerede fedtstoffer »Fedtstof«, suppleret med

- enten benævnelsen »vegetabilsk«/»plante« eller »animalsk«/»dyrisk«

- eller angivelse af den specifikke vegetabilske eller animalske oprindelse

Benævnelsen »hærdet« skal ledsage angivelsen af et hærdet fedtstof.

Blandinger af mel, der hidrører fra to eller flere kornsorter »Mel«, fulgt af en opregning af de kornsorter, det hidrører fra, opstillet efter aftagende vægt.

Uforarbejdet stivelse og stivelse, der er modificeret ved fysiske processer eller ved hjælp af enzymer. »Stivelse«.

Definition Kategoribetegnelse

Enhver fiskeart, hvor fisken indgår som ingrediens i et andet levnedsmiddel og med forbehold af, at betegnelsen og præsentationsmåden for dette levnedsmiddel ikke henviser til en bestemt type fiskeart. »Fisk«.

Alle ostetyper, når osten eller osteblandingen indgår som ingrediens i et andet levnedsmiddel og med forbehold af, at betegnelsen og præsentationsmåden for dette levnedsmiddel ikke henviser til en bestemt type ost. »Ost«.

Alle krydderier, som ikke overstiger 2 pct. af levnedsmidlets vægt. »Krydderi(er)» eller »krydderiblanding«.

Alle krydderurter eller dele af krydderurter, som ikke overstiger 2 pct. af levnedsmidlets vægt. »Krydderurt(er)» eller »blanding af krydderurter«.

Alle former for gummiprodukter, der anvendes til fremstilling af gummibase til tyggegummi. »Gummibase«.

Rasp af enhver oprindelse. »Rasp«.

Alle kategorier af saccharose. »Sukker«.

Vandfri dextrose eller dextrosemonohydrat. »Dextrose«.

Glucosesirup og dehydreret glucosesirup »Glucosesirup«.

Alle mælkeproteiner (kasein, kaseinat og valleproteiner) samt blandinger heraf. »Mælkeproteiner«.

Presset kakaosmør, expellerkakaosmør eller raffineret kakaosmør. »Kakaosmør«.

Alle kandiserede frugter, som ikke overstiger 10 pct. af levnedsmidlets vægt. »Kandiserede frugter«.

Alle grøntsagsblandinger, som ikke overstiger 10 pct. af levnedsmidlets vægt. »Grøntsager«.

Alle vinarter som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87. »Vin«.

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 3. januar 1995.

Stk. 2. Produkter, der opfylder de hidtil gældende regler, kan sælges indtil den 30. juni 1996.

Sundhedsministeriet, den 22. december 1994

Yvonne Herløv Andersen

/ Marianne Lauridsen

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv nr. 93/102/EF, EF-Tidende 1993 L 291 s. 14.