Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forretningsorden for forsikringsnævnet


Bekendtgørelse nr. 556 af 23. november 1981 om forretningsorden for

forsikringsnævnet ophæves.

Finanstilsynet, den 19. februar 1992

Eigil Mølgaard

/ Susanne Rosbach

Officielle noter

Ingen