Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed under lov om forsikringsvirksomhed


Bekendtgørelse nr. 459 af 29. juli 1988 om pensionskassevirksomhed

under lov om forsikringsvirksomhed ophæves den 1. maj 1996.

Finanstilsynet, den 17. april 1996

Eigil Mølgaard

/ Frank Rasmussen

Officielle noter

Ingen