Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om EF-coassurancevirksomhed


§ 1. Bekendtgørelse nr. 565 af 26. september 1988 om

EF-coassurancevirksomhed ophæves den 1. juni 1996.

Finanstilsynet, den 13. maj 1996

Eigil Mølgaard

/ Hanne Faurholdt

Officielle noter

Ingen