Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet


§ 1

I bekendtgørelse nr. 332 af 25. maj 1993 om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet, foretages følgende ændringer:

Indledningen affattes således:

»I medfør af

§ 2, stk. 4, i lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret ved § 22 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 2, stk. 4, i lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 34, stk. 2, i lov nr. 279 af 6. juni 1984 om apoteksvirksomhed, som ændret senest ved § 25 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 2, stk. 4, i lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som ændret ved § 23 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 1, stk. 8, i lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret senest ved § 19 i lov nr. 352 af 14. maj 1992,

§ 29 i lov nr. 352 af 14. maj 1992 om ændring af forskellige uddannelseslove m.m., for så vidt angår hospitalslaboranter, kliniske diætister og radiografer,

§ 2 i lov om statens overtagelse af de sociale højskoler i København, Århus, Odense og Esbjerg, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 29. juli 1992,

§ 2, stk. 4, i lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 683 af 29. juli 1992,

§ 2, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, og § 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993,

§ 2, stk. 7 og 8, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.,

§ 2, stk. 6, i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 31. januar 1995,

§ 2, stk. 4, i lov om uddannelse til håndarbejdslærere, jf. lovbekendtgørelse nr. 123 af 21. februar 1995,

§ 6, stk. 1, og stk. 3, nr. 1, i lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.,

§ 2, stk. 2, i lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere,

§ 6, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, i lov nr. 505 af 12. juni 1996 om Danmarks Journalisthøjskole,

§ 2, stk. 6, og stk. 7, nr. 1, i lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 795 af 3. september 1996,

§ 2, stk. 6, og § 23, stk. 5, i lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 3. september 1996,

§ 8, stk. 1, i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, og

§ 6, stk. 1, i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, fastsættes:»

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 1997.

Undervisningsministeriet, den 22. april 1997

P.M.V.

e.b.

Karen Plessing

Officielle noter

Ingen