Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om anvendelse af sommertid

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Ved kongelig anordning kan der efter forhandling med folketingets erhvervsudvalg for en periode af året træffes bestemmelse om, at tidspunktet for døgnets begyndelse forskydes 1 time i forhold til normal tidsregning (sommertid). Der kan samtidig fastsættes de nødvendige overgangsbestemmelser.

     § 2. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 24. april 1974.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

    /Poul Hartling.

Officielle noter

Ingen