Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner


I medfør af § 2, stk. 3 og 4, og § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972

om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og

amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 5. maj 1997

Birte Weiss

/ Henrik H. Olesen

Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 1997

Storstrøms Amtskommune

1. Fra Nykøbing F. Kommune til Stubbekøbing Kommune overføres 1.321 (m2) fra matr.nr. 23, Systofte By, Systofte.

Fyns Amtskommune

2. Fra Ejby Kommune til Søndersø Kommune overføres 850 (m2) fra matr.nr. 41, Holse By, Brenderup.

3. Fra Ørbæk Kommune til Ullerslev Kommune overføres 2.901 (m2) fra matr.nr. 5 g, Kragelund By, Herrested.

Ribe Amtskommune

4. Fra Brørup Kommune til Holsted Kommune overføres 916 (m2) fra matr.nr. 24, Tirslund By, Brørup.

Århus Amtskommune

5. Fra Purhus Kommune til Nørhald Kommune overføres 2.500 (m2) fra matr.nr. 16 a, Jennum By, Spentrup.

Nordjyllands Amtskommune

6. Fra Arden Kommune til Hobro Kommune overføres 1.288 (m2) fra matr.nr. 3 k, Høndrup By, Vebbestrup.

7. Fra Hobro Kommune til Arden Kommune overføres 538 (m2) fra

matr.nr. 23 c, Døstrup By, Døstrup.

Andre ændringer

Efter at »Vejlerne« er blevet optaget i matriklen som nye ejerlav har indenrigsministeren truffet bestemmelse om det kommunale tilhørsforhold således:

Viborg Amtskommune

8. Til Hanstholm Kommune henlægges matr.nr. 1, Lund Fjord, Lild, matr.nr. 1, Tømmerby Fjord, Tømmerby og matr.nr. 1, Ø. Vejler, Tømmerby med arealer på i alt 16.207.300 (m2).

9. Til Thisted Kommune henlægges matr.nr. 1, Ø. Vejler, Øsløs og matr.nr. 1, V. Vejler, Østerild med arealer på i alt 9.498.400 (m2). Til eksisterende ejerlav er der endvidere tilgået arealer på i alt 14.675.190 (m2).

Nordjyllands Amtskommune

10. Til Fjerritslev Kommune henlægges matr.nr. 1, Lund Fjord, Vust og matr.nr. 1, Ø. Vejler, Vust med arealer på i alt 14.207.400 (m2).