Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om indsamling af papiraffald fra offentlige institutioner og kontorer


Miljøstyrelsens cirkulære af 20. juli 1987 om indsamling af papiraffald fra offentlige institutioner og kontorer ophæves den 16. maj 1997.

Miljøstyrelsen, den 30. april 1997

Niels Juul Jensen

/ Helge Andreasen

Officielle noter

Ingen