Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om tilskud til iværksættere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Lov nr. 456 af 30. juni 1993 om tilskud til iværksættere ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1997.

Stk. 2. De tilsagn om klippekort til iværksættere, der gives frem til ordningens ophævelse, er dog gyldige i to år fra tilsagnsdatoen.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen