Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af koncession for Det Danske Luftfartselskab A/S til regelmæssig luftfart


Pkt. 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 336 af 11. juni 1976 om ændring af koncession for Det Danske Luftfartselskab A/S til regelmæssig luftfart, som fortsat gældende ved bekendtgørelse nr. 447 af 15. juli 1988 og nr. 656 af 6. juli 1994, ophæves den 15. juni 1997 (* 1).

Trafikministeriet, den 4. juni 1997

Bjørn Westh

/ A. Thorup

Officielle noter

(* 1) Koncessionen er nu i sin helhed ophævet og erstattet af en licens i henhold til Rådets forordning nr. 2407/92 om udstedelse af licenser til luftfartsselskaber.