Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme


I medfør af § 2 i lov nr. 409 af 10. juni 1997 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (Nedsættelse af grundskylden af landbrugsejendomme og lignende ejendomme) bestemmes, at loven træder i kraft den 1. juli 1997.

Indenrigsministeriet, den 20. juni 1997

Birte Weiss

/ Niels Jørgen Mau

Officielle noter

Ingen