Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd


I medfør af § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter om samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 66 for Hedeager og Rind Sogne om sognemedhjælper.

Vedtægt nr. 67 for Bregninge, Marstal, Rise, Søby, Tranderup og Ærøskøbing Sogne om etablering af et fælles EDB-projekt.

Vedtægt nr. 68 for Brabrand, Ravnsbjerg, Vejlby og Vor Frue Sogne om etablering af et skole-kirke samarbejde i Århus Kommune.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter indebærer, at § 2 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning.

§ 3. Vedtægt nr. 66 trådte i kraft 29. januar 1997 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Hedager og Rind Sognes kirkekontorer.

Stk. 2. Vedtægt nr. 67 trådte i kraft 24. april 1997 og gælder i 3 år. Vedtægten er fremlagt i Bregninge, Marstal, Rise, Søby, Tranderup og Ærøskøbing kirkers våbenhuse.

Stk. 3. Vedtægt nr. 68 trådte i kraft 16. maj 1997 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Brabrand, Ravnsbjerg, Vejlby og Vor Frue Sognes kirkekontorer samt på bibliotekerne i Århus Kommune.

Kirkeministeriet, den 17. juni 1997

Ole Vig Jensen

/ Troels Neiiendam

Officielle noter

Ingen