Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 6. februar 1978 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 98 af 13. september 1989, Lovtidende C, om den af De Forenede Nationer den 30. august 1961 vedtagne konvention om begrænsning af statsløshed meddeles det, at nedennævnte stater har tiltrådt konventionen med virkning fra de vedføjede datoer:

 

 Costa Rica        2. november 1977 

 Letland         14. april 1992 

 Armenien        18. maj 1994 

 Azerbajdjan       14. november 1996 

 Bosnien-Hercegovina   13. marts 1997 

Udenrigsministeriet, den 19. juni 1997

F. M.

H. Wøhlk

Officielle noter

Ingen