Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1277 af 18. december 1996 om merkonomuddannelsen og teknonomuddannelsen foretages følgende ændringer:

Bilag 1, 2 og 3 af december 1996 erstattes af bilag 1, 2 og 3 af maj 1997.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1997.

Undervisningsministeriet, den 30. juni 1997

P.M.V.

Sten Grambye

/ Gunvor Kiil

30. juni 1997

Bilag 1

Uddannelseslinjer, fag,

suppleringsfag og studiekredsarbejde.

 

 MERKONOM 

               UDDANNELSESLINJER 

         ----------------------------------------------------- 

         DATO   Studie- Butiks- Drifts- Eksport Finan- 

         FOR    kreds  ledelse ledelse      siering 

         VEJ- 

         LE- 

         DENDE 

         FAG- 

         PLAN 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og 

 samarbejde   01/12-1992      *    *     *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 organisation  01/09-1992      *    *     *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 økonomi     13/02-1991      *    *     *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I  20/08-1996           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English I    15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English II   15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English III   15/05-1990 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detailhandels- 

 ledelse     15/11-1995 S     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura   05/04-1990          * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 konsument- 

 markeder    03/05-1988 S         1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 producent- 

 markeder    03/05-1988 S         1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt 

 regnskabsvæsen 01/12-1992 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel 

 planlægning og 

 investering   08/02-1989 S                  (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering  08/02-1989 S                  (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial I  23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial II  23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial III 23/05-1990 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT i 

 virksomheden  27/11-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-system- 

 anskaffelse   27/11-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-system- 

 udvikling    27/11-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I    26/02-1997          * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II    03/04-1991 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III   03/04-1991 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation ((* 15/09-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internationa- 

 lisering    15/05-1990               * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt 

 regnskabsvæsen 01/12-1992 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Logistik    06/04-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse 15/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring I 07/01-1997      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring 

 II       30/12-1987 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring 

 III       30/12-1987 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplan- 

 lægning     15/05-1990 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøstyring  15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøøkonomi  15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøregnskab  15/07-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljørevision  15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nationaløkonomi 06/04-1995                   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation 

 og strategi   01/12-1992 S         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 administration 07/01-1997      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 udvikling    15/11-1995 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisionsteknik 15/07-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I   01/09-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II  01/09-1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura  05/04-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport    15/03-1994 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme I    12/01-1996 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme II   12/01-1996 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch I    23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch II   23/05-1990 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch III   23/05-1990 S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 

 Virksomheds- 

 økonomi     01/12-1992 Kursus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

         Indkøb  Infor-  Markeds- Organi- Perso-  Regn- 

              matik  føring  sation  nale-  skabs- 

                           admini- væsen 

                           stra- 

                           tion 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og 

 samarbejde    *     *     *    *     *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 organisation   *     *     *    *     *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 økonomi      *     *     *    *     *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I                      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detailhandels- 

 ledelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 konsument- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 producent- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt 

 regnskabsvæsen                         (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel 

 planlægning og 

 investering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT i 

 virksomheden        *         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-system- 

 anskaffelse         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-system- 

 udvikling          * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation ((* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internationa- 

 lisering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt 

 regnskabsvæsen                         (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Logistik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring I            * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring 

 II                  (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring 

 III                 (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplan- 

 lægning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøstyring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøøkonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøregnskab 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljørevision 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nationaløkonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation 

 og strategi                  * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 administration                *     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 udvikling                        * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisionsteknik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 

 Virksomheds- 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

         Trans-  Turisme Revision Interna- Miljø-  Innova- 

         port            tional  ledelse tion 

                       Marke- 

                       ting *)) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Fællesfag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ledelse og 

 samarbejde    *                       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 organisation   *     *              *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Virksomheds- 

 økonomi      *     *              *    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Linjefag - 

 Specialefag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arbejdsret I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English I                   *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English II                  *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Business 

 English III                  *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Detailhandels- 

 ledelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportjura 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 konsument- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksportsalg på 

 producent- 

 markeder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksternt 

 regnskabsvæsen            (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiel 

 planlægning og 

 investering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Finansiering 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial I                 *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial II                 *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Francais 

 Commercial III                *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT i 

 virksomheden 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-system- 

 anskaffelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 IT-system- 

 udvikling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb I 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indkøb III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Innovation ((*                         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internationa- 

 lisering                   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Internt 

 regnskabsvæsen            (* 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Logistik     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsanalyse                * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring I       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring 

 II 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsføring 

 III 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Markedsplan- 

 lægning                    * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøstyring                      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøøkonomi                      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljøregnskab                      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Miljørevision                      * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nationaløkonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Organisation 

 og strategi                           * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 administration 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personale- 

 udvikling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revisionsteknik            * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret I              * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skatteret II             * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transportjura   * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Transport     * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme I          * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Turisme II         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch I                   *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch II                  *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Wirtschafts- 

 deutsch III                  *) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indledning til 

 Virksomheds- 

 økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Der læses et af fagene Eksportsalg på konsumentmarkeder eller Eksportsalg på producentmarkeder.
 • *) I International marketing vælges et sprog - engelsk, fransk eller tysk - på niveau I, II og III.

(* I nedennævnte uddannelseslinjer gælder der særlige regler for studiekredsarbejdet i følgende fag:

I uddannelseslinjen Finansiering udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Finansiel planlægning og investering og Finansiering,

i uddannelseslinjen Markedsføring udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Markedsføring II og Markedsføring III, og

i uddannelseslinjerne Revision og Regnskabsvæsen udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Eksternt regnskabsvæsen og Internt regnskabsvæsen.

Disse regler gælder, selv om de nævnte fagpar ikke læses som led i en uddannelseslinje.

 • *)) Deltagere på uddannelseslinjen International marketing skal højst udføre to studiekredsarbejder, uanset hvornår de er begyndt på uddannelseslinjen.

((* Faget har et omfang på 25 pct. af et arbejdsår.

 

 MERKONOM 

 Suppleringsfag 

                     Dato for vejledende  Studie 

                       fagplan     kreds 

 Arbejdsret II ........................   25/04-1983 

 Erhvervsjura I .......................   01/03-1994 

 Erhvervsjura II ......................   01/03-1994 

 Etablering af egen virksomhed ........   15/06-1996      S 

 Insolvensret .........................   02/10-1995 

 International økonomi ................   10/10-1996      S 

 Landbrugets indkøb og afsætning ......    10-1977 

 Markedsføring af serviceydelser ......   07/12-1983      S 

 Markedsføring af transport ...........   16/10-1984 

 Organisatorisk-administrativ 

 kvalitetsstyring .....................   01/12-1992      S 

 Personligt salg ......................   25/04-1983 

 Produktansvar ........................   04/03-1985 

 Projektstyring .......................    02-1978 

 Reklame ..............................   04/09-1987 

 Statistik I ..........................    04-1975 

 Statistik II .........................    02-1976 

 Virksomhedens forsikringer ...........    02-1978 

 Virksomhedsstyring ...................    02-1980 

Suppleringsfag indgår ikke i den samlede merkonomuddannelse.

Omfang

Følgende suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 6,25 pct. af et arbejdsår:

Arbejdsret II.

Produktansvar.

Projektstyring.

Statistik I.

Statistik II.

Virksomhedens forsikringer.

Suppleringsfaget Virksomhedsstyring har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 25 pct. af et arbejdsår.

Suppleringsfaget Insolvensret har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 7,5 pct. af et arbejdsår.

De øvrige suppleringsfag har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

 

 TEKNONOM 

                 UDDANNELSESLINJER 

             --------------------------------------------- 

             DATO Studie- Drifts- Hånd- Kvali- Ledel- 

             FOR  kreds  teknisk værks- tets-  sestek- 

             VEJ-     linje  linje sty-  nisk 

             LEDEN-            rings- linje 

             DE              linje 

             FAG- 

             PLAN 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Virksomheds-     01/09- 

  organisation     1992      *    *    *   * 

  ------------------------------------------------------------------ 

 S Virksomhedsøkonomi  13/02- 

 E            1991      *    *    *   * 

 C ------------------------------------------------------------------ 

 I Arbejdspsykologi I  01/09- 

 A            1992      *    *       * 

 L ------------------------------------------------------------------ 

 E Industriel EDB    13/03- 

 F            1989   S 

 G ------------------------------------------------------------------ 

  Informations- 

 I teknologi      13/03- 

             1989      *        *   * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Kvalitetsstyring I  15/07- 

             1997   S  (*)       * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Produktionsteknik  01/09- 

             1992   S   *        * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Produktionsstyring I 15/02- 

             1994      (*) 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Markedsføring af 

  serviceydelser    02/05- 

             1986   S       * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Miljøstyring     15/10- 

             1995 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Miljøteknologi    15/10- 

             1995   S 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Miljørapportering  15/10- 

             1995   S 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Miljøledelses- 

  systemer       15/10- 

             1995 

 --------------------------------------------------------------------- 

  Arbejdspsykologi II 01/09- 

             1992   S               * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Arbejdsret I     20/08- 

             1996                  * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  EDB-understøttet 

  konstruktion I 

  (CAD I)       13/03- 

             1989   S 

  ------------------------------------------------------------------- 

 S EDB-understøttet 

 P konstruktion II 

 E (CAD II)       13/03- 

 C            1989   S 

 I ------------------------------------------------------------------- 

 A EDB-understøttet 

 L produktion I (CAM I) 13/03- 

 E            1989   S 

 F ------------------------------------------------------------------- 

 A EDB-understøttet 

 G produktion II     13/03- 

  (CAM II)       1989   S 

 II------------------------------------------------------------------ 

  Erhvervsret      05/06- 

             1987          * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Kvalitetsstyring II  15/07- 

             1997   S           * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Arbejdsstudieteknik  15/02- 

             1994   S 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Produktions-, lager- 02/05- 

  og entreprisestyring 1986          * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Produktionsstyring II 15/02- 

             1994   S 

 --------------------------------------------------------------------- 

  Etablering af egen  15/06- 

  virksomhed      1996   <------- suppleringsfag -----------> 

  ------------------------------------------------------------------- 

  Indledning til    01/12- 

  Virksomhedsøkonomi  1992   Kursus 

 -------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        Produktionsteknisk 

                        edb-linje 

                        ----------------------- 

             Mil- Pro-  Pro-  CAD  CAD/  CAM 

             jøle- duk-  duk-      CAM 

             del- tions- tions- 

             ses- tek-  sty- 

             linje nisk  rings- 

                linje  linje 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Virksomheds- 

  organisation     *   *    *    *   *   * 

  ------------------------------------------------------------------ 

 S Virksomhedsøkonomi 

 E            *   *    *    *   *   * 

 C ------------------------------------------------------------------ 

 I Arbejdspsykologi I 

 A                * 

 L ------------------------------------------------------------------ 

 E Industriel EDB 

 F                        *   *   * 

 G ------------------------------------------------------------------ 

  Informations- 

 I teknologi          *    *    *   *   * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Kvalitetsstyring I 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Produktionsteknik      *    * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Produktionsstyring I         * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Markedsføring af 

  serviceydelser 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Miljøstyring     * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Miljøteknologi    (* 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Miljørapportering  (* 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Miljøledelses- 

  systemer       * 

 --------------------------------------------------------------------- 

  Arbejdspsykologi II 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Arbejdsret I 

  ------------------------------------------------------------------ 

  EDB-understøttet 

  konstruktion I 

  (CAD I)                   *   * 

  ------------------------------------------------------------------- 

 S EDB-understøttet 

 P konstruktion II 

 E (CAD II) 

 C                        * 

 I ------------------------------------------------------------------- 

 A EDB-understøttet 

 L produktion I (CAM I) 

 E                           *   * 

 F ------------------------------------------------------------------- 

 A EDB-understøttet 

 G produktion II 

  (CAM II)                          * 

 II------------------------------------------------------------------ 

  Erhvervsret 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Kvalitetsstyring II 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Arbejdsstudieteknik      * 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Produktions-, lager- 

  og entreprisestyring 

  ------------------------------------------------------------------ 

  Produktionsstyring II         * 

 --------------------------------------------------------------------- 

  Etablering af egen 

  virksomhed           <------- suppleringsfag -----------> 

  ------------------------------------------------------------------- 

  Indledning til 

  Virksomhedsøkonomi   Kursus 

  ------------------------------------------------------------------- 

 • (*) I driftsteknisk linje er der valgfrihed mellem kvalitetsstyring I og produktionsstyring I.

(* I uddannelseslinjen Miljøledelse udføres der kun studiekredsarbejde i et af fagene Miljøteknologi og Miljørapportering.

Suppleringsfaget har et omfang svarende til en normeret arbejdstid på 12,5 pct. af et arbejdsår.

Deltagerne kan enten tage en på forhånd fastsat uddannelseslinje med linjebetegnelse eller frit vælge 4 specialefag, dog således at mindst 2 hører til specialefag II (uden linjebetegnelse).

30. juni 1997

Bilag 2

Regler om prøvernes form, afvikling og tilladte hjælpemidler

1. Prøvernes form

I alle fag, bortset fra de under afsnit 2 nævnte, er prøverne skriftlige. I Sprog II og III er prøverne mundtlige. Skriftlige prøver varer 4 timer. De mundtlige prøver varer 20 minutter inklusive vurdering, og der er 30 minutters forberedelsestid. I virksomhedsstyring afholdes ingen prøve. I stedet udarbejdes en hovedopgave.

2. Afvikling af prøverne

Sprog I: Skriftlig prøve

På grundlag af en autentisk tekst på ca. 2.000 ord på det pågældende sprog med kulturelt, sociologisk og/eller kommercielt indhold besvares 3-4 kommenteringsspørgsmål fyldigt og selvstændigt på det pågældende sprog.

Sprog II: Mundtlig prøve

1. På grundlag af en række oplysninger på det pågældende sprog gennemføres en situativ dialog.

2. En ekstemporaltekst på 1.000-1.500 ord med erhvervsrelateret indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

Sprog III: Mundtlig prøve

1. Studiekredsrapporten præsenteres, kommenteres og diskuteres.

2. En ekstemporaltekst på 1000-2.000 ord med markedsføringsmæssigt indhold refereres, kommenteres og diskuteres.

Eksaminationen foregår på det pågældende sprog.

Innovation: Mundtlig prøve

Eksaminationen sker med udgangspunkt i projektrapporten, medens fagplanens øvrige emner inddrages, hvor det falder naturligt ind i samtalen. Der lægges vægt på, at eksaminanden kan præstere og fremlægge projektrapportens hovedresultater for lærer og censor og kan indgå i en kvalificeret dialog omkring problemstilling, resultater, beslutninger og overvejelser undervejs i projektforløbet.

Virksomhedsstyring (suppleringsfag):

Hovedopgave

Omfanget af arbejdet i forbindelse med hovedopgaven svarer til 30 pct. af det samlede arbejde i faget.

3. Tilladte hjælpemidler

Til samtlige skriftlige prøver må medbringes retskrivningsordbog (ordbog uden forklaringer), lommeregner, regnestok, skabeloner og symboloversigt.

Såfremt regnestok benyttes, skal det bemærkes i besvarelsen.

Herudover må der til skriftlige prøver eller forberedelse til mundtlige prøver medbringes hjælpemidler i overensstemmelse med efterfølgende oversigt.

 

 MERKONOM 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag       Hjælpemidler, der      Særlige blanketter, der 

         medbringes af eksaminanden  skal forefindes i 

                        eksamenslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Ledelse og 

 samarbejde    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Virksomheds- 

 organisation   Ingen            Ingen 

 Virksomheds- 

 økonomi     Rentetabeller. Formelsamling Millimeterpapir 

 SPECIALEFAG: 

 Arbejdsret I   Ukommenterede love og/eller Ingen 

         ukommenterede lovsamlinger 

         samt følgende ukommenterede 

         aftaler: 

         Hovedaftale af 31. oktober 

         1973 mellem DA og LO med 

         ændringer pr. 1. marts 

         1987. 

         Norm for regler for 

         behandling af faglig strid 

         (vedtaget af fællesudvalget 

         af 17. august 1908). 

         Samarbejdsaftale af 9. juni 

         1986 indgået mellem DA og LO. 

 Business English 

 I-II-III     Se under Sprog I, II og III 

 Butiksdrift   Ingen            Ingen 

 Detailhandels- 

 ledelse     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Eksportjura   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Eksportsalg på 

 konsument- 

 markeder     Ingen            Ingen 

 Eksportsalg på 

 producent- 

 markeder     Ingen            Ingen 

 Eksternt 

 regnskabskabs- 

 væsen      Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark (afslut- 

                        ningsark) 

 Finansiel    Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 planlægning og  incl. evt. brugervejledning 

 investering   og programmer til lommeregner 

 Finansiering   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

         incl. evt. brugervejledning 

         og programmer til 

         lommeregner 

 Francais 

 Commercial 

 I-II-III     Se under Sprog I, II og III 

 IT i virksom- 

 heden      Alle skriftlige hjælpemidler Såfremt de har været 

                        anvendt i undervis- 

                        ningen: Blanketind- 

                        hold, dataliste, 

                        datasammenhænge, 

                        diagrammering, edb- 

                        udskrift eller print- 

                        layout, skærmbillede 

                        eller skærm-layout 

 IT-System- 

 anskaffelse   Alle skriftlige hjælpemidler Som til IT i virksom- 

                        heden 

 IT-System- 

 udvikling    Alle skriftlige hjælpemidler Som til IT i virksom- 

                        heden 

 Indkøb I     Incoterms og ukommenterede  Ingen 

         udgaver af aftaleloven og 

         købeloven 

 Indkøb II    Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Indkøb III    Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Informatik    Alle skriftlige hjælpemidler Såfremt de har været 

                        anvendt i undervis- 

                        ningen: Blanket- 

                        indhold, dataliste, 

                        datasammenhænge, 

                        diagrammering, edb- 

                        udskrift eller print- 

                        layout, skærmbillede 

                        eller skærm-layout 

 Innovation    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Internatio- 

 nalisering    Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvadreret A4- 

                        papir 

 Internt     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 regnskabsvæsen  Alle skriftlige hjælpemidler 

         incl. evt. brugervejledning 

         og programmer til 

         lommeregner 

 Logistik     Ingen            Linieret/kvadreret A4- 

                        papir 

 Markedsanalyse  Ingen            Linieret/kvadreret A4- 

                        papir 

 Markedsføring 

 I-II-III     Ingen            Ingen 

 Markedsplan- 

 lægning     Alle skriftlige hjælpemidler Linieret/kvadreret A4- 

                        papir 

 Miljøstyring   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøøkonomi   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøregnskab  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljørevision  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Nationaløkonomi Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Organisation og 

 strategi     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Personale- 

 administration  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Personale- 

 udvikling    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktudvikling 

 i turist- 

 virksomhed    Ingen            Ingen 

 Revisionsteknik Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Skatteret I   Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark (afslut- 

                        ningsark) 

 Skatteret II   Alle skriftlige hjælpemidler Råbalanceark (afslut- 

                        ningsark) 

 Sprog I     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Sprog II     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Sprog III    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 System- 

 anskaffelse   Alle skriftlige hjælpemidler Som til Informatik 

 Systemudvikling Alle skriftlige hjælpemidler Som til Informatik 

 Transport    Dansk/Engelsk ordbog     Linieret/kvadreret A4- 

         Engelsk/Dansk ordbog     papir 

 Transportjura  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Turisme I    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Turisme II    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Turistvirksomhed Ingen            Ingen 

 Wirtschafts- 

 deutsch I-II-III Se Sprog I-II-III 

 Suppleringsfag: 

 Arbejdsret II  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Erhvervsjura 

 I-II       Ukommenterede love og/eller Ingen 

         ukommenterede lovsamlinger  Ingen 

 Etablering af 

 egen virksomhed Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Insolvensret   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Konkurs, akkord 

 og andre former 

 for kreditor- 

 forfølgning   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Landbrugets 

 indkøb og 

 afsætning    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Markedsføring 

 af service- 

 ydelser     Ingen            Ingen 

 Markedsføring 

 af transport   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Organisatorisk- 

 administrativ 

 kvalitets- 

 styring     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Personligt salg Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktansvar  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Projektstyring  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Reklame     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Statistik I   Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir, 

                        sandsynlighedspapir, 

                        A4, ordinat efter 

                        Gauss' abscisse 250 mm. 

 Statistik II   Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Virksomhedens 

 forsikringer   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Virksomheds- 

 styring     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig 

  om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. 

 Det er dog tilladt at foretage understregninger og 

  paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede 

  lovsamlinger. 

 TEKNONOM 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fag       Hjælpemidler, der      Særlige blanketter, der 

         medbringes af eksaminanden  skal forefindes i 

                        eksamenslokalet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FÆLLESFAG: 

 Virksomheds- 

 organisation   Ingen            Ingen 

 Virksomheds- 

 økonomi     Rentetabeller. Formelsamling Millimeterpapir 

 SPECIALEFAG I: 

 Arbejdspsykologi 

 I        Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Industriel EDB  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Informations- 

 teknologi    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Kvalitets- 

 styring I    Alle skriftlige hjælpemidler Alm. teknisk milli- 

                        meterpapir (fx AGF 

                        247), sandsynligheds- 

                        papir (fx AGF 2110), 

                        ex-kort (fx ex-kontrol- 

                        kort, Teknisk Forlag) 

 Markedsføring 

 af service- 

 ydelser     Ingen            Ingen 

 Miljøstyring   Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøteknologi  Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktions- 

 teknik      Alle skriftlige hjælpemidler Kvadreret papir. 

                        Millimeterpapir 

 Produktions- 

 styring I    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 SPECIALEFAG II: 

 Arbejdspsykologi 

 II        Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Arbejdsret I   Ukommenterede love og/eller Ingen 

         ukommenterede lovsamlinger 

         samt følgende ukommenterede 

         aftaler: 

         Hovedaftale af 31. oktober 

         1973 mellem DA og LO med 

         ændringer. 

         Norm for regler for 

         behandling af faglig strid 

         (vedtaget af fællesudvalget 

         af 17. august 1908). 

         Samarbejdsaftale af 9. juni 

         1986 indgået mellem DA og 

         LO med ændringer. 

 Arbejdsstudie- 

 teknik      Alle skriftlige hjælpemidler Kvadreret papir. 

                        Millimeterpapir 

 EDB-understøttet 

 konstruktion I 

 (CAD I)     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 EDB-understøttet 

 konstruktion II 

 (CAD II)     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 EDB-understøttet 

 produktion I 

 (CAM I)     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 EDB-understøttet 

 produktion II 

 (CAM II)     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Erhvervsret   Ukommenterede love og/eller Ingen 

         ukommenterede lovsamlinger 

 Kvalitetsstyring 

 II        Alle skriftlige hjælpemidler Alm. teknisk 

                        millimeterpapir (fx 

                        AGF 247), sandsynlig- 

                        hedspapir (fx AGF 

                        2110), ex-kort (fx ex- 

                        kontrol-kort, Teknisk 

                        Forlag) 

 Miljørappor- 

 tering      Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Miljøledelses- 

 systemer     Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

 Produktions-, 

 lager- og entre- 

 prisestyring   Alle skriftlige hjælpemidler Millimeterpapir 

 Produktions- 

 styring II    Alle skriftlige hjælpemidler Ingen 

Suppleringsfag:

Etablering af

egen virksomhed Alle skriftlige hjælpemidler Ingen

Hjælpemidlerne må ikke indeholde notater, medmindre det drejer sig om fag, hvor alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Det er dog tilladt at foretage understregninger og paragrafhenvisninger i ukommenterede love og/eller ukommenterede lovsamlinger.

30. juni 1997

Bilag 3

Fag, hvori der ved prøverne i november og december 1997 og april og maj 1998

stilles opgaver af skolerne:

Merkonomuddannelsen

Suppleringsfag

Landbrugets indkøb og afsætning

Markedsføring af serviceydelser

Markedsføring af transport

Organisatorisk-administrativ kvalitetsstyring

Personligt salg

Produktansvar

Reklame

Statistik I

Statistik II

Virksomhedens forsikringer

Virksomhedsstyring (Hovedopgave)

Officielle noter

Ingen