Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 987 af 22. november 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk. 1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder først anvendelse ved retten i Odense, afdeling II, den 4. august 1997, retten i Roskilde, afdeling B, den 6. september 1997, retten i Odense, afdeling III, den 8. september 1997, retten i Odense, afdeling IV, den 27. oktober 1997, retten i Roskilde, afdeling A, den 24. november 1997, retten i Horsens den 12. januar 1998 og retten i Roskilde, afdeling C, den 19. januar 1998.«

2. Bilag 8. Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb, affattes som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1997.

Justitsministeriet, den 7. juli 1997

Frank Jensen

/ Marianne Samuelsson

Bilag 8

Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb

Ballerup

Brædstrup

Brøndbyerne

Frederiksberg

Frederikssund

Frederiksværk

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Grenå

Grindsted

Gråsten

Helsingør

Herning

Hillerød

Hobro

Holstebro

Horsens (12/1 1998)

Hvidovre

Hørsholm

Kjellerup

Københavns Byret

Køge

Lemvig

Lyngby

Mariager

Nibe

Odense, afdeling II (4/8 1997)

Odense, afdeling III (8/9 1997)

Odense, afdeling IV (27/10 1997)

Randers

Roskilde, afdeling A (24/11 1997)

Roskilde, afdeling B (6/9 1997)

Roskilde, afdeling C (19/1 1998)

Rødovre

Silkeborg

Skanderborg

Terndrup

Tårnby

Tåstrup

Vejle

Viborg

Aabenraa

Aalborg

Århus

Officielle noter

Ingen