Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om koncession til erhvervsmæssig luftfart med lette luftfartøjer

I medfør af kapitel 7 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. arts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 1997 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. BL 10-3, 1. udgave af 12. juni 1987, Koncession til erhvervsmæssig luftfart med lette luftfartøjer, ophæves.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. august 1997.

Statens Luftfartsvæsen, den 13. juni 1997

Ole Asmussen

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen

»Lovområde = Lov om luftfart«