Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om film

I medfør af § 26, stk. 1 i lov nr. 186 om film af 12. marts 1997

fastsættes følgende:

§ 1. § 7 i lov nr. 186 om film af 12. marts 1997 træder i kraft den 27. september 1997.

§ 2. § 6, stk. 4 i filmloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 2. maj 1996, ophæves.

§ 3. §§ 11-13 i bekendtgørelse nr. 260 af 7. april 1997 om vedtægt for Det Danske Filminstitut træder i kraft den 27. september 1997.

Kulturministeriet, den 12. september 1997

P.M.V.

E.B

Julie Haagen Pedersen

Officielle noter

Ingen