Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed


I medfør af § 2, stk. 1 i lov nr. 386 af 10. juni 1997 om ændring af

lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed fastsætter

erhvervsministeren, at loven træder i kraft den 1. oktober 1997.

Erhvervsministeriet, den 26. september 1997

Jan Trøjborg

/ Christian Motzfeldt

Officielle noter

Ingen