Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om 2182 kHz vagtmodtager (skibe køllagt efter 1. februar 1997 (* 1)


1. Søfartsstyrelsen har besluttet at undtage skibe, der er omfattet

af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og som køllægges efter 1. februar 1997 fra kravet i kapitel IV (GMDSS), regel 7.2 om at være forsynet med en radioinstallation bestående af en vagtmodtager for den radiotelefoniske nødfrekvens 2182 kHz.

2. Sådanne undtagelser gives i medfør af kapitel IV (GMDSS), regel 7

.4 i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B.

For hvert enkelt skib med en sådan undtagelse skal der udstedes et undtagelsescertifikat.

Søfartsstyrelsen, den 7. februar 1997

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 2/97