Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne


I medfør af § 8, stk. 2, i lov nr. 458 af 30. juni 1993 om folketingsvalg på Færøerne bestemmer indenrigsministeren følgende:

§ 1. I Østerø Syssel udgår valgstedet Morskrenæs. Bygden Morskranes (Morskrenæs) henføres til valgstedet Selletræ. Fortegnelsen over valgdistrikterne i Østerø Syssel er herefter som vist i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. I Sandø Syssel udgår valgstedet Skarvenæs. Bygden Skarvanes (Skarvenæs) henføres til valgstedet Husevig. Fortegnelsen over valgdistrikterne i Sandø Syssel er herefter som vist i bilag 2 til bekendtgørelsen.

§ 3. I Suderø Syssel udgår valgstedet Vigerbirge. Bygden Vikarbyrgi (Vigerbirge) henføres til valgstedet Sumbø. Fortegnelsen over valgdistrikterne i Suderø Syssel er herefter som vist i bilag 3 til bekendtgørelsen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1997.

Indenrigsministeriet, den 17. oktober 1997

Birte Weiss

/ Anne Birte Pade

Bilag 1

Fortegnelse over valgdistrikterne i Østersø Syssel

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Syssel   De til hvert distrikt hørende bygder   Valgsted 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Østersø   Eii (Ejde), Svinair (Svinåer), Ljosa 

       (Lyså)                 Ejde 

       Elduvik (Eldevig)            Eldevig 

       Fuglafjørur (Fuglefjord)        Fuglefjord 

       Funningur (Funding)           Funding 

       Funningsfjørur (Fundingsfjord)     Fundingsfjord 

       Gjogv (Gjov)              Gjov 

       Glyvrar (Glibre), Saltangara 

       (Saltangerå), Runavik (Runevig)     Glibre 

       Norragøta (Nordregøte), Syrugøta 

       (Sydregøte), Gøtugjogv Gøtegjov), 

       Gøtueii (Gøteejde)           Gøte 

       Hellurnar (Hellerne)          Hellerne 

       Lambi (Lambe)              Lambe 

       Leirvik (Lervig)            Lervig 

       Oyndarfjørur (Andefjord)        Andefjord 

       Oyri (Øre), Oyrarbakki (Ørebakke), 

       Norskali (Nordskåle)          Ørebakke 

       Rituvik (Ridevig)            Ridevig 

       Selatra (Selletræ), Morskranes 

       (Morskrenæs)              Selletræ 

       Skalabotnur (Skålebotn)         Skålebotn 

       Skali (Skåle)              Skåle 

       Strendur (Strænder), Kolbeinagjogv 

       (Koldbensgjov)             Strænder 

       Søldarfjøur (Solmundefjord), Skipanes 

       (Skibenæs)               Solmundefjord 

       Toftir (Tofte), Nes (Næs), Saltnes 

       (Saltnæs)                Tofte 

       Æuvik (Avevig)             Avevig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 2 

 Fortegnelse over valgdistrikterne i Sandø Syssel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Syssel   De til hvert distrikt hørende bygder   Valgsted 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Sandø    Dalur (Dal)               Dal 

       Htsavik (Husevig), Skarvanes 

       (Skarvenæs)               Husevig 

       Sand                  Sand 

       Skalavik                Skålevig 

       Skopun (Skopen)             Skopen 

       Sktvoy (Skuø), Stora Dimun 

       (Store Dimon)              Skuø 

 Bilag 3 

 Fortegnelse over valgdistrikterne i Suderø Syssel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Syssel   De til hvert distrikt hørende bygder   Valgsted 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Suderø   Famjin (Famien)             Famien 

       Hov (Hove)               Hove 

       Hvalba (Kvalbø)             Kvalbø 

       Lopra, Akrar (Øgrum)          Lopra 

       Porkeri (Porkere)            Porkere 

       Sandvik (Sandvig)            Sandvig 

       Sumba (Sumbø), Vikarbyrgi (Vigerbirge) Sumbø 

       Tvøroyri (Tverå), Froba (Frodebø), 

       Trongisvagur (Trangisvåg), Øravik 

       (Ørdevig)                Tverå 

       Vagur (Våg)               Våg 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

Ingen