Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om palmetrips


Bekendtgørelse nr. 242 af 28. marts 1996 om palmetrips ophæves.

Plantedirektoratet, den 26. januar 1998

Mogens Nagel Larsen

/ Camilla Hesselby

Officielle noter

Ingen