Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (ændrede klassificeringer i forlængelse af vejaftalen m.m.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Trafikministeren bemyndiges til at opretholde følgende vejstrækninger som hovedlandeveje:

 • 1) Hovedlandevej 410, Vestre Ringvej i Viborg.
 • 2) Hovedlandevej 113, Lillerød-Helsinge, for så vidt angår strækningen fra skæringen med hovedlandevej 104, Favrholm-Karlebo Overdrev (Overdrevsvejen), til skæringen med hovedlandevej 106, Hillerød-Frederiksværk (Herredsvej).

     § 2. Trafikministeren bemyndiges til at nedlægge følgende vejstrækninger som hovedlandeveje:

 • 1) Hovedlandevej 128 vest om Næstved fra hovedlandevej 126, Slagelse - Næstved, til hovedlandevej 127, Næstved - Vordingborg (Næstved Omfartsvej 1. etape).
 • 2) Ny hovedlandevej øst om Faaborg (Faaborg Omfartsvej).
 • 3) Ny hovedlandevej mellem landevej 505, Randers - Hobro, og hovedlandevej 462, Randers - Hadsund (Ringboulevarden i Randers).
 • 4) Hovedlandevej 301, Esbjerg - Kolding, for så vidt angår strækningerne
 • a) fra forlagt hovedlandevej 362 til eksisterende hovedlandevej 362 Kalvslund - Grindsted ved Holsted,
 • b) fra hovedlandevej 361, Andst-Ribe, til motorvejstilslutningen ved Lejrskov,
 • c) fra hovedlandevej 332, Varde-Ribe, til hovedlandevej 337, Korskro-Grindsted.
 • 5) Hovedlandevej 436, Nørresundby - Sæby, fra skæringen med M 80 til hovedlandevej 464's indmunding i hovedlandevej 436 sydvest for Sæby.
 • 6) Hovedlandevej 348, Vejle - Viborg, for så vidt angår strækningen mellem ny hovedlandevej (Omfartsvej Viborg Syd) og hovedlandevej 417 i Viborg.
 • 7) Hovedlandevej 411, Viborg-Støvring, for så vidt angår strækningen mellem hovedlandevej 417 og hovedlandevej 416 i Viborg.
 • 8) Hovedlandevej 416, Randers-Viborg, for så vidt angår strækningen mellem hovedlandevej 410 og hovedlandevej 411 i Viborg.

     § 3 . Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 1998.

     § 4 . § 1, nr. 1, i lov nr. 312 af 18. juni 1969 om visse hovedlandevejsstrækninger, som ændret ved § 4 i lov nr. 295 af 8. juni 1978, affattes således:

     1. En hovedlandevej fra Farum vest om Hillerød til landevej 527, Isterød-Æbelholt Kloster (Isterødvejen).'.

     § 5. Følgende lovbestemmelser ophæves:

 • 1) § 2, nr. 3, i lov nr. 237 af 14. juni 1965 om projektering m.v. af en nord- sydgående motorvej i Jylland med forskellige tilsluttede vejforbindelser som senest ændret ved § 5 i lov nr. 748 af 7. december 1988.
 • 2) § 1, nr. 2, og § 2 i lov nr. 252 af 8. juni 1967 om visse hovedlandevejsstrækninger som ændret ved § 3 i lov nr. 211 af 25. maj 1983.
 • 3) § 2 i lov nr. 454 af 1. juni 1994 om visse hovedlandevejsstrækninger (omfartsvej ved Næstved, Assentoft-Sdr. Borup og omfartsvej ved Faaborg).

Givet på Christiansborg Slot, den 4. februar 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen