Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægt for samarbejde mellem provstiudvalg


I medfør af § 24 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægt om samarbejde mellem provstiudvalg:

Vedtægt nr. 1. for provstiudvalgene for Helsingør Domprovsti samt Ballerup-Værløse, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk, Gentofte, Gladsaxe-Herlev, Glostrup, Hillerød, Høje Taastrup, Kgs. Lyngby og Rødovre-Hvidovre provstier om en særlig tilskudsordning vedrørende finansiering af udgifter til istandsættelse af Helsingør Stifts Domkirke

§ 2. Den i § 1 nævnte samarbejdsvedtægt indebærer, at menighedsrådene i Helsingør Stift som en ny kategori af udgifter i tilslutning til dem, der er opregnet i § 2, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, kan budgettere med tilskud til domkirken.

Stk. 2. Vedtægten trådte i kraft 1. januar 1998 og gælder indtil 31. marts 2001. Vedtægten er fremlagt på kirkekontorerne i de nævnte provstier.

Kirkeministeriet, den 16. februar 1998

Ole Vig Jensen

/ Troels Neiiendam

Officielle noter

Ingen