Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd


I medfør af § 43, stk. 4, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 21. juni 1996, meddeles:

§ 1. Kirkeministeren har godkendt følgende vedtægter om samarbejde mellem menighedsråd:

Vedtægt nr. 69 for Skt. Catharinæ, Skt. Hans, Bistrup, Tårs, Vrejlev, Hæstrup, Bjergby, Mygdal, Skallerup, Vennebjerg, Mårup, Horne, Asdal, Tornby, Vidstrup og Råbjerg sogne om etablering af et skole-kirke samarbejde i Hjørring Provsti.

Vedtægt nr. 70 for Kildevæld og Enghave sogne om etablering af et folkekirkeligt internet-projekt.

Vedtægt nr. 71 for Fløng, Hedehusene, Høje Taastrup, Ishøj, Reerslev, Rønnevang, Sengeløse, Torslunde og Taastrup Nykirke sogne i Høje Taastrup Provsti om regnskabsordninger med kirkekassefinansieret løbende revision samt ansættelse af en faguddannet revisor til at forestå revisionen af provstiets kirkekasser.

Vedtægt nr. 72 for Brøndby Strand, Brøndbyvester, Brøndbyøster, Nygård, Glostrup, Herstedvester, Herstedøster, Opstandelseskirkens og Vallensbæk sogne i Glostrup Provsti om regnskabsordninger med kirkekassefinansieret løbende revision samt ansættelse af en faguddannet revisor til at forestå revisionen af provstiets kirkekasser.

Vedtægt nr. 73 for Vor Frue, Fredens, Skt. Nicolai, Skt. Jørgens, Sørup, Skaarup, Tved, Egense, Øster Skerninge, Thurø, Bregninge, Bjerreby, Landet, Drejø, Ollerup, Kirkeby, Stenstrup, Lunde, Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup sogne i Svendborg Provsti om etablering af en kirkeskole.

§ 2. De i § 1 nævnte samarbejdsvedtægter indebærer blandt andet, at § 2, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 24. juni 1997, fraviges således, at udgifterne ved ordningerne kan afholdes af den kirkelige ligning.

§ 3. Vedtægt nr. 69 trådte i kraft 31. oktober 1997 og gælder til 31. december 1999. Vedtægten er fremlagt på Hjørring kirkekontor.

Stk. 2. Vedtægt nr. 70 trådte i kraft 12. november 1997 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Kildevæld og Enghave sognes kirkekontorer.

Stk. 3. Vedtægt nr. 71 trådte i kraft 1. januar 1998 og gælder til 31. december 2000. Vedtægten er fremlagt på Fløng, Hedehusene, Høje Taastrup, Ishøj, Reerslev, Rønnevang, Sengeløse, Torslunde og Taastrup Nykirke sognes kirkekontorer samt på Høje Taastrup Provstikontor.

Stk. 4. Vedtægt nr. 72 trådte i kraft 1. januar 1998 og gælder til 31. december 2000. Vedtægten er fremlagt på Brøndby Strand, Brøndbyvester, Brøndbyøster, Nygård, Glostrup, Herstedvester, Herstedøster, Opstandelseskirkens og Vallensbæk sognes kirkekontorer samt på bibliotekerne i Glostrup Provsti.

Stk. 5. Vedtægt nr. 73 trådte i kraft 6. januar 1998 og gælder indtil videre. Vedtægten er fremlagt på Vor Frue, Fredens, Skt. Nicolai, Skt. Jørgens, Sørup, Skaarup, Tved, Egense, Øster Skerninge, Thurø, Bregninge, Bjerreby, Landet, Drejø, Ollerup, Kirkeby, Stenstrup, Lunde, Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup sognes kirkekontorer.

Kirkeministeriet, den 16. februar 1998

Ole Vig Jensen

/ Troels Neiiendam

Officielle noter

Ingen