Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel og udførsel af planter m.m.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 232 af 23. april 1998 om indførsel og udførsel af planter m.m. foretages følgende ændring:

I bilag 3 nr. 12 udgår: »Egypten«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. maj 1998.

Plantedirektoratet, den 30. april 1998

P.D.V.

Knud Mortensen

/ B. Thiesen

Officielle noter

Ingen