Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner


I medfør af § 2, stk. 3, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 15. juni 1998

Thorkild Simonsen

/ Henrik H. Olesen

Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 1998

Roskilde Amtskommune

1. Fra Lejre Kommune til Roskilde Kommune overføres 166 m2 fra matr.nr. 1, Helvigmagle By, Glim.

Århus Amtskommune

2. Fra Århus Kommune til Hinnerup Kommune overføres 49.750 m2 fra matr.nr. 15 a, Ølsted By, Ølsted.

Nordjyllands Amtskommune

3. Fra Aalborg Kommune til Sejlflod Kommune overføres matr.nr. 10 e, Vaarst By, Gunderup.

Officielle noter

Ingen