Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

(Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 907 af 15. oktober 1996 om forbud mod ophold i bestemte ejendomme foretages følgende ændring:

1. § 4 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Frank Jensen

Officielle noter

Ingen