Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat for personer m.v.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 761 af 20. august 1996, bekendtgørelse nr. 878 af 3. oktober 1996, bekendtgørelse nr. 1012 af 2. december 1996, bekendtgørelse nr. 1041 af 6. december 1996, bekendtgørelse nr. 243 af 30. marts 1997, bekendtgørelse nr. 364 af 24. maj 1997 og bekendtgørelse nr. 70 af 30. januar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, nr. 3, erstattes »lov om social bistand og lov om kommunal aktivering« af: »lov om social service og lov om aktiv socialpolitik«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998 og har virkning for skattepligtige udbetalinger i henhold til de nævnte love, der foretages den 1. juli 1998 eller senere.

Skatteministeriet, den 29. juni 1998

Ole Stavad

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen