Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v.


I medfør af § 19, stk. 1, i lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. bestemmes, at loven træder i kraft den 15. juli 1998.

Erhvervsministeriet, den 26. juni 1998

Pia Gjellerup

/ Kristian Birk

Officielle noter

Ingen