Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

 

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, og § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 9. juni 1999

Thorkild Simonsen

/Christian Schønau


Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 1999

Frederiksborg Amtskommune

1. Fra Birkerød Kommune til Hørsholm Kommune overføres 99 m2 fra matr.nr. 8 o, Isterød By, Birkerød, som følge af regulering af Isterødvejen.

Roskilde Amtskommune

2. Efter at Store Kattinge Sø er blevet optaget i matriklen, deles arealerne mellem Lejre Kommune og Roskilde Kommune.

Til Lejre Kommune henlægges matr.nr. 51, Kattinge By, Herslev, med et areal på 171.240 m2.

Til Roskilde Kommune henlægges matr.nr. 6, Boserup, Roskilde Jorder, med et areal på 565.852 m2 samt matr.nr. 14, Kongemarken, Roskilde Jorder, med et areal på 707 m2.

Kommunegrænsen er herefter placeret tværs gennem Store Kattinge Sø fra det sydøstlige skelpunkt i matr.nr. 6 k, Kattinge By, Herslev mod nord til det sydøstlige skelpunkt i matr.nr. 1 d, Boserup, Roskilde Jorder.

Vestsjællands Amtskommune

3. Fra Bjergsted Kommune til Hvidebæk Kommune overføres 48 m2 fra matr.nr. 1 æ, Avnsøgård Hgd., Avnsø.

4. Fra Korsør Kommune til Hashøj Kommune overføres matr.nr. 13 f, Vårby Mark, Hemmeshøj.

5. Fra Korsør Kommune til Slagelse Kommune overføres matr.nr. 2 b, Tjæreby Vejle, Tårnborg.

Fyns Amtskommune

6. Fra Glamsbjerg Kommune til Assens Kommune overføres matr.nr. 5 b, L1. Vistorp, Søllested.

Ribe Amtskommune

7. Fra Brørup Kommune til Holsted Kommune overføres matr.nr. 13 r og 13 s, Tirslund By, Brørup.

Vejle Amtskommune

8. Fra Give Kommune til Tørring-Uldum Kommune overføres 2.270 m2 fra Nr. Tinnet By, Ø. Nykirke.

Århus Amtskommune

9. Fra Hinnerup Kommune til Århus Kommune overføres 60.956 m2 fra Søften By, Søften.

10. Fra Århus Kommune til Hinnerup Kommune overføres 37.754 m2 fra Ølsted By, Ølsted.

Viborg Amtskommune

11. Fra Bjerringbro Kommune til Kjellerup Kommune overføres matr.nr. 1 e og 1 f, Palstrup Hgd., Højbjerg.

12. Fra Viborg Kommune til Skive Kommune overføres 2.584 m2 fra matr.nr. 12 d, Borup By, Tårup.

Nordjyllands Amtskommune

13. Fra Brønderslev Kommune til Aalborg Kommune overføres 3.285 m2 fra Kraghedens østlige Del, Ø. Brønderslev.

Andre ændringer

Storstrøms Amtskommune

14. Fra Maribo Kommune til Højreby Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1998 overført 566 m2 fra matr.nr. 1 x, Stokkemarke Skovhuse, Stokkemarke.

Århus Amtskommune

15. Fra Hinnerup Kommune til Århus Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1998 overført 9.245 m2 fra Søften By, Søften.

16. Fra Århus Kommune til Hinnerup Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1998 overført 10 m2 fra matr.nr. 29 c, Ølsted By, Ølsted.

Nordjyllands Amtskommune

17. Fra Nørager Kommune til Aars Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1997 overført 90 m2 fra matr.nr. 1 c, Smorup Præstegård, Brorstrup.