Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om
udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af
nedsættelse af den kommunale grundskyld af
produktionsjord i 1999

 

I medfør af § 8 A, stk. 6, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret ved lov nr. 211 af 9. april 1999, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de tilskud, som statskassen for skatteåret 1999 yder til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld af produktionsjord, jf. § 8 A, stk. 5, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

§ 2. Indenrigsministeriet foretager opgørelsen af tilskuddene til de enkelte kommuner. Opgørelsen sker på grundlag af indberetninger fra kommunerne om størrelsen af den samlede nedsættelse for 1999 af den kommunale grundskyld af produktionsjord i de enkelte kommuner, jf. § 8 A, stk. 1 og 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Indenrigsministeriet kan kræve nærmere dokumentation fra kommunerne med hensyn til de indberettede beløb.

§ 3. Indenrigsministeriet udbetaler tilskuddene til de enkelte kommuner den 1. september 1999.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. august 1999.

Indenrigsministeriet, den 13. august 1999

Thorkild Simonsen