Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld af produktionsjord i 1999 og 2000

 

I medfør af § 8 A, stk. 6, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 4. december 1990, som ændret ved lov nr. 211 af 9. april 1999, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de tilskud, som statskassen for skatteårene 1999 og 2000 yder til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld af produktionsjord, jf. § 8 A, stk. 5, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

§ 2. Indenrigsministeriet foretager opgørelsen af tilskuddene til de enkelte kommuner for skatteåret 2000. Opgørelsen sker på grundlag af indberetninger fra kommunerne om størrelsen af den samlede nedsættelse for skatteåret 2000 af den kommunale grundskyld af produktionsjord i de enkelte kommuner, jf. § 8 A, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

§ 3. Indenrigsministeriet udbetaler tilskuddene til de enkelte kommuner for skatteåret 2000 i to lige store rater henholdsvis den 31. marts og den 29. september 2000.

§ 4. De kommuner, der modtager tilskud, skal efter Indenrigsministeriets anmodning indsende en af kommunens revision attesteret erklæring om, at opgørelsen af nedsættelsesbeløbene for skatteårene 1999 og 2000 er sket i overensstemmelse med lovgivningens regler.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. marts 2000.

Indenrigsministeriet, den 28. februar 2000

Karen Jespersen

/Niels Jørgen Mau