Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

 

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, og § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 28. april 2000

Karen Jespersen

/Christian Schønau


Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 2000

Københavns Amtskommune

1. Fra Lyngby-Taarbæk Kommune til Søllerød Kommune overføres matr.nr. 31 al, 31 am, 31 an, 31 ao og 31 ap, Virum By, Lundtofte.

Fyns Amtskommune

2. Fra Ryslinge Kommune til Egebjerg Kommune overføres 231 m2 fra matr.nr. 46 a, Kværndrup By, Kværndrup.

3. Fra Ullerslev Kommune til Ørbæk Kommune overføres 9.494 m2 fra matr.nr. 5 b, Bækstrup By, Ellinge.

Ribe Amtskommune

4. Fra Helle Kommune til Bramming Kommune overføres 1.720 m2 fra matr.nr. 2 f, Hjortkær By, Grimstrup.

Vejle Amtskommune

5. Fra Give Kommune til Tørring-Uldum Kommune overføres 137 m2 fra matr.nr. 1 a, Alstedgård, Ø. Nykirke.

6. Fra Tørring-Uldum Kommune til Give Kommune overføres 557 m2 fra matr.nr. 29, Stovgård Hgd., Tørring.

Ringkøbing Amtskommune

7. Fra Trehøje Kommune til Videbæk Kommune overføres 1.177 m2 fra Hovedejerlavet, Nr. Omme, som følge af regulering af Tim Å.

8. Fra Videbæk Kommune til Trehøje Kommune overføres 5.935 m2 fra Hovedejerlavet, Nr. Omme, som følge af regulering af Tim Å.

Århus Amtskommune

9. Fra Hinnerup Kommune til Århus Kommune overføres 112.652 m2 fra Grundfør By, Grundfør, som følge af anlæg af motorvej.

10. Fra Hørning Kommune til Århus Kommune overføres 210 m2 fra Hørning By, Hørning, som følge af åregulering.

11. Fra Århus Kommune til Hinnerup Kommune overføres 33.100 m2 fra Trige By, Trige og 9.468 m2 fra Ølsted By, Ølsted, som følge af anlæg af motorvej.

Nordjyllands Amtskommune

12. Fra Hobro Kommune til Arden Kommune overføres 228 m2 fra matr.nr. 2 p, Hegedal, Hobro Jorder.

13. Fra Sejlflod Kommune til Skørping Kommune overføres 2.186 m2 fra matr.nr. 5 at, Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev.

14. Fra Sindal Kommune til Frederikshavn Kommune overføres matr.nr. 13 h, Lendum By, Lendum.

Andre ændringer

Københavns Kommune

15. Middelgrundsfortet er den 11. november 1999 optaget i matriklen under matr.nr. 588, Christianshavns Kvarter, København.

16. Flakfortet er den 11. november 1999 optaget i matriklen under matr.nr. 550, Amagerbros Kvarter, København.

Vestsjællands Amtskommune

17. Fra Sorø Kommune til Ringsted Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1999 overført 1.321 m2 fra matr.nr. 1 aa, Mørup Hgd., Fjenneslev.

Vejle Amtskommune

18. Fra Egtved Kommune til Give Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1999 overført 82 m2 fra matr.nr. 23 a, Sødover By, Nørup.

Nordjyllands Amtskommune

19. Fra Frederikshavn Kommune til Sindal Kommune er der med virkning fra den 1. januar 1999 overført 2.618 m2 fra matr.nr. 1, Gærum By, Gærum.