Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

 

I medfør af § 2, stk. 1, 3 og 4, og § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, fastsættes:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og amtskommuner ændres som angivet i bilaget til bekendtgørelsen.

Indenrigsministeriet, den 18. april 2001

Karen Jespersen

/Christian Schønau


Bilag

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner

Ændringer pr. 1. januar 2001

Københavns Amtskommune

Grænsen mellem Københavns Amtskommune og Roskilde Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 3.

1. Fra Brøndby Kommune til Vallensbæk Kommune overføres 43 m2 fra matr.nr. 4 i, Brøndbyvester By, Brøndbyvester.

2. Fra Vallensbæk Kommune til Brøndby Kommune overføres 43 m2 fra matr.nr. 1o, Vallensbæk By, Vallensbæk.

3. Fra Greve Kommune i Roskilde Amtskommune til Ishøj Kommune overføres det under pkt. 6 nævnte areal.

Frederiksborg Amtskommune

4. Fra Allerød Kommune til Slangerup Kommune overføres 612 m2 fra matr.nr. 53 a, Uggeløse By, Uggeløse.

5. Fra Slangerup Kommune til Allerød Kommune overføres 3.379 m2 fra matr.nr. 12, Lindholm By, Uvelse.

Roskilde Amtskommune

Grænsen mellem Roskilde Amtskommune og Københavns Amtskommune ændres i overensstemmelse med pkt. 6.

6. Fra Greve Kommune til Ishøj Kommune i Københavns Amtskommune overføres matr.nr. 13 a, Kildebrønde By, Kildebrønde.

Storstrøms Amtskommune

7. Fra Sakskøbing Kommune til Maribo Kommune overføres 800 m2 fra matr.nr. 6 a, Forneby By, Engestofte.

Fyns Amtskommune

8. Fra Assens Kommune til Glamsbjerg Kommune overføres 1.377 m2 fra matr.nr. 2 b, Hestholm, Gamtofte.

9. Fra Glamsbjerg Kommune til Assens Kommune overføres 2.428 m2 fra matr.nr. 11 a, Ll. Vistorp, Søllested.

10. Fra Gudme Kommune til Ryslinge Kommune overføres 12.000 m2 fra matr.nr. 3 a, Ellerup By, Gudbjerg.

11. Fra Ryslinge Kommune til Gudme Kommune overføres 12.462 m2 fra matr.nr. 149, Gislev By, Gislev.

Sønderjyllands Amtskommune

12. Fra Haderslev Kommune til Vojens Kommune overføres del af matr.nr. 25 (2 lodder ud af 4), 27, 28, 38, 41, 48, 49, 50, 73, 79, 80, 81, 147, 150, del af 152 (1 lod ud af 9) og 166, Fredsted, Gl. Haderslev, og matr.nr. 88, 100, 295 og del af 41 (Simmerstedvej), Bramdrup, Moltrup.

13. Fra Vojens Kommune til Haderslev Kommune overføres del af matr.nr. 3 (3 lodder ud af 6), 14, del af 79 (1 lod ud af 12), 140, 171, del af 186 (1 lod ud af 2), 518, 596 og del af 51 (jernbaneareal), Hammelev Ejerlav, Hammelev.

Ringkøbing Amtskommune

14. Fra Lemvig Kommune til Thyborøn-Harboøre Kommune overføres 556 m2 fra matr.nr. 59 b, Præstegården, Hygum.

Århus Amtskommune

15. Fra Århus Kommune til Rosenholm Kommune overføres 1.279 m2 fra matr.nr. 1 b, Lindå By, Todbjerg.

16. Fra Århus Kommune til Skanderborg Kommune overføres 259 m2 fra matr.nr. 1 a, Rojgård, Hvilsted.

Viborg Amtskommune

17. Fra Hanstholm Kommune til Thisted Kommune overføres 130 m2 fra matr.nr. 17 a, Ræhr By, Ræhr.

18. Fra Thisted Kommune til Hanstholm Kommune overføres 3.000 m2 fra matr.nr. 1o, Hunstrup By, Hunstrup.

Nordjyllands Amtskommune

19. Fra Arden Kommune til Nørager Kommune overføres 635 m2 fra matr.nr. 1 g, Rold By, Rold.

20. Fra Farsø Kommune til Aars Kommune overføres 37 m2 fra matr.nr. 4 c, Holme By, Farsø.

21. Fra Hirtshals Kommune til Sindal Kommune overføres 345 m2 fra matr.nr. 3 d, Sdr. Bindslev By, Bindslev.

22. Fra Hjørring Kommune til Sindal Kommune overføres 11.750 m2 fra matr.nr. 3, Agdrup By, Tårs.

23. Fra Nørager Kommune til Arden Kommune overføres 635 m2 fra matr.nr. 19 b, Nysum By, Ravnkilde.

24. Fra Sindal Kommune til Hjørring Kommune overføres 25 m2 fra matr.nr. 1 f, Den sydlige Del, Astrup.

25. Fra Sindal Kommune til Sæby Kommune overføres 1.170 m2 fra matr.nr. 48, Lendum By, Lendum.

26. Fra Aars Kommune til Farsø Kommune overføres 534 m2 fra matr.nr. 1 a, Torsgårde, Havbro.

Andre ændringer

Københavns Amtskommune

27. Efter at en kunstig anlagt ø, der danner forbindelse mellem Øresundsforbindelsens tunnel og bro, og som benævnes Peberholm, er optaget i matriklen under matr.nr. 1, Peberholm Ø, Kastrup, henlægges øen til Tårnby Kommune.