Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folketingsvalg

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 742 af 1. december 1989 om stemmesedler til brug ved folketingsvalg foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Umiddelbart under den i § 3 nævnte fede, vandrette streg anføres med almindelige typer og adskilt fra stemmesedlens øvrige tekst ved en fed, vandret streg: "Sæt x til højre for et partinavn eller et kandidatnavn. Sæt kun ét x på stemmesedlen"«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2001.

Indenrigsministeriet, den 3. maj 2001

Karen Jespersen

/Anne Birte Pade